Společnost

images7wfmq0y0

Naše společnost byla založena v roce 2002 v důsledku přirozeného vývoje firmy Ing. Miroslav Kasika (OSVČ) založené již v roce 1992. Titul autorizovaný inženýr pro pozemní stavby byl udělen panu ing. Kasikovi již v roce 1996, čímž byla splněna podmínka pro vykonávání technického dozoru i na státních zakázkách. Společnost se zabývá především komplexní činností služeb pro stavebníky a investory, kteří chtějí realizovat svůj stavební záměr pod dohledem odborné inženýrské firmy s dlouholetou stavební praxí.  Naší snahou je vždy navrhnout klientovi tu nejsnadnější a ekonomicky nejvýhodnější cestu celým procesem výstavby. To umožňuje investorovi vyhnout se nepříjemným a mnohdy i finančně náročným dopadům eventuálních špatných rozhodnutí v pozici stavebníka, který se přirozeně nedokáže zcela orientovat v náročné problematice přípravy a realizace staveb. Servis, který přinášíme, umožňuje investorům smluvně ošetřit veškeré své zájmy vztahující se k procesu výstavby a zároveň se v klidu věnovat svému podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, popřípadě společně s architektem nebo jiným poradcem návrhu interiéru budoucího objektu.

Vzhledem k našim zkušenostem dokážeme investorovi zajistit komplexní služby zahrnující inženýring (získání územního a stavebního povolení), výběrová řízení na dodavatele projektu nebo zhotovitele stavby, technický dozor stavebníka nebo stavební dozor při realizaci svépomocí, kolaudaci.

Profesionální kontrolou stavby usilujeme o zajištění řádné kvality provádění stavebních prací a důsledným monitoringem o kontrolu nákladů stavby.

Naše služby jsou vždy v souladu se zájmy investora a účinně eliminují snahy některých zhotovitelů snižovat své náklady na úkor kvality prováděných prací a formou bezdůvodných víceprací tak prodražovat proces výstavby.

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Společnost